Menu Close

Holiday Office Schedule

#BWDCares

HAPPY HOLIDAYS our Dear Concessionaires!!!

 
An a bilog na manahimiento ka Baao Water District muya ipaabot saindo ngamin an HOLIDAY OFFICE SCHEDULE:
  • An ngamin na FRONTLINE SERVICES (New Connections, Reconnections, Water Bill Payments, and other Customer Services) mig kaagko pa nguwan na December 21 sagkod December 23 asin sa otro semana December 28 sagkod December 29, 2020 sa kaparehong oras 8 AM to 5PM, NO NOON BREAK.
  • An regular na operasyon ka opsina mabalik sa JANUARY 4, 2021.
  • Para sa mga EMERGENCY concerns o pag paayos, pwede man mag-baoy o mag-text kan detalyes (Pangaran, Complete Address, asin si Problema) sa samuyang HOTLINE sa (0927) 209 1820 o (0920) 231 3453.

Dios Mabalos asin an samong pagbati nin, MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!!!

 
Posted in Public Notice

Related Posts