Menu Close

Low Pressure to No Water

Sa ngunyan po na aldaw, an manihamiento kan Baao Water District nag disignar nin tolong (3) grupo para mag pakarhay kan tolo (3) man na MAIN LINE LEAKAGES sa kalabaan kan mga minasunod na barangay:

  • SANTA TERESITA
  • SAN JUAN
  • SAN VICENTE

Katakod po kaini, kami minahagad nin pasensya ta an gabos na residentes na pig sisirbehan kan mga linyang ini makakamati nin MALUYANG BULOS SAGKOD MAYONG BULOS na tubig sa gripo. Kaya mantang magkaugwang bulos, ipinapaabot mi po sa gabos na mag pasiguro nin tubig na kaipuhan.

Inaasigurar man kan manihamiento kan Baao Water District an rikas na pag pakarhay kan mga nasabing main line leakages para maibalik tulos sa normal an pagbulos kan tubig sa lambang kagharong.

Dios mabalos po.

☎️Para mga may problema pa sa saindang linya, pwede man po kamo mag bisita sa opisina asin mag file nin service request o mag kontak sa mga numerong ini (Call or Text): GLOBE (0927) 209 1820 o SMART (0920) 231 3453. Itao lang po an kumpletong detalyes kan reklamo.

Posted in Emergency