Menu Close

National Heroes Day 2020

#BWDCares | Hale sa bilog na pwersa kan Baao Water District, sa pangenot kan Manehamiento asin kan Junta Directiva, kami nakikisumaro sa pagselebrar kan National Heroes Day ngunyan na aldaw. Ini sarong paagi kan satong pagrumdom asin pagtaong onra sa gabos na Filipinos na naglaban asin padagos na naglalaban para sa satong Kalayaan.Siring man, ini satong pag onra sa gabos na #COVID19PH Frontliners na padagos na nagsisirbe sa satong komunidad. Dios mabalos saindo ngamin!

Mabuhay!

#NationalHeroesDay2020#RagawrawBWD#COVID19PHFrontliners

Posted in News

Related Posts