Menu Close

NEW 24/7 Baao Water District Hotline Number launched

#BWDCares | MAY BAGO NA!

Para sa ngamin na konsumidores kan BWD, agko na po bagong numero na pwede ba-oyan kung ugwa kamo nin emergency na problema o concerns. Para sa ngamin na naka:

✅ GLOBE: (0927) 209 1820
✅ SMART: (0920) 231 3453

I-TEXT sana po an saindong tamang ngaran, address kan baloy, asin problema.

Asahan po nindo ngamin na padangat ming konsumidores an samong daing pundong pag anap ki maray na paagi para mapa orog asin mapagayon an samuyang serbisyon kaninyo.

Dios mabalos. #RagawrawBWD

Posted in News, Public Notice

Related Posts